Entavisionin sisäilmatiimiin saatiin lisää osaamista, kun Tuomas Salmelalle myönnettiin rakennusterveysasiantuntijan (RTA) sertifikaatti.

Rakennusterveysasiantuntijan sertifikaattiin valmentavat koulutukset käytiin Rakennusteollisuuden koulutuskeskuksessa Ratekossa 2 vuoden aikana. Laajuudeltaan 45 opintopisteen koulutuksen osaamisvaatimuksiin kuuluvat sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset sekä niiden tutkiminen ja torjunta, rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka sekä ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka.

Eurofins Expert Servicen sertifioima rakennusterveysasiantuntija (RTA) voi toimia asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisena ulkopuolisena asiantuntijana ja johtaa selvitystyötä rakennusten kosteus- ja homevaurioihin ja sisäilmaongelmiin liittyvissä tutkimuskohteissa.

Tiedot sertifikaatista: https://sertifikaattihaku.fi/certificates/C-27052-26-22