Valvonta

Rakennustöitä valvotaan tilaajan edun varmistamiseksi. Valvonnan tehtävä on varmistaa, että työ tehdään tehtyjen suunnitelmien ja rakentamismääräysten mukaisesti. Valvonnalla pyritään ennalta ehkäisemään mahdollisten rakennusvirheiden syntymistä.

PALVELUMME
◦  Työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät
◦  Vastaavan työnjohtajan tehtävät
◦  Korjaustöiden valvonta
◦ Vesikattojen korjaukset
◦ Linjasaneeraus
◦ Viemäreiden vaihtoehtokorjaukset
◦ Julkisivujen ja parvekkeiden korjaukset
◦ Pihan kuivatukset ja pihasaneeraukset
◦ Rivitalojen kengitykset
◦ Ikkuna- ja ovityöt
◦ Sisäilmaongelmat, sisäilma- ja kosteustekninen tutkimus
◦ Kerrostalojen kellareiden tilojen saneeraukset


PIENVALVONTA
◦ Pesu- ja saunatilojen työnaikainen valvonta ja tiedottaminen, sisältää vähintään 4 käyntiä
◦ Aloitusohjeistus; jaetaan sähköpostilla osakkaalle
◦ Purkukatselmus; todetaan purun riittävä laajuus (mahdolliset vauriohavainnot)

◦ Vesieristystarkastukset; seinä ja lattia, tarkastetaan eri kerroilla

◦ Käyttöönottotarkastus; kalusteiden asennukset, laatoitusten tarkastus, käyttövesiputkien asennukset, viemäri- ja sähköjärjestelmien tarkastus 
◦ Huoneistoremonttien työnaikainen valvonta ja tiedottaminen

◦ Kattava valvontaraportti luovutetaan työn tilaajalle

Suunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pätee erittäin hyvin rakennusteknisten hankkeiden osalta. Suunnitteluun panostaminen sujuvoittaa rakennustyön etenemistä ja parantaa lopputuloksen laatua. Suurin yksittäinen lopputulokseen vaikuttava tekijä on suunnittelu ja sen laadullinen hallinta.

PALVELUMME
◦ Sisäilmakorjausten suunnittelu
◦ Mikrobivaurioituneiden rakenneosien korjaussuunnittelu
◦ Valesokkelin korjaussuunnittelu
◦ Vesikattojen korjaussuunnittelu
◦ Asuntojen ja märkätilojen korjaussuunnittelu
◦ Julkisivujen ja parvekkeiden korjaussuunnittelu
◦ Rakennusten salaojituksen ja kuivatuksen korjaussuunnittelu
◦ Tarvittavien rakennuslupien hakeminen
◦ Pääsuunnittelijan vastuutehtävät rakennushankkeen aikana

Rakennuttaminen

Taloyhtiön remonteissa rakennuttajana toimii taloyhtiö, mutta yleensä se pyytää avukseen rakennusalan asiantuntijan eli rakennuttajakonsultin. Lähes samaa toimenkuvaa vastaa nimitys projektinjohtaja.
Tämän asiantuntijan tehtävä on korjaustarpeen selvittäminen, tutkimustoimien ja suunnittelun järjestäminen, urakoitsijan kilpailuttaminen ja työn valvonnan järjestäminen. Isännöitsijä hoitaa yleensä projektin rahoitusasiat hallituksen kanssa.

Asiantuntija toimii taloyhtiön ehdoilla ja yleensä hallituksen kanssa tiiviissä yhteistyössä. Yhtiökokous päättää päälinjat.

Entavision Oy:n rakennuttajakonsultit palvelevat teitä monenlaisissa korjausprojekteissa kuten esimerkiksi:

◦ Vesikattojen korjaukset
◦ Linjasaneeraus
◦ Viemäreiden vaihtoehtokorjaukset
◦ Julkisivujen ja parvekkeiden korjaukset
◦ Pihan kuivatukset ja pihasaneeraukset
◦ Rivitalojen kengitykset
◦ Ikkuna- ja ovityöt
◦ Sisäilmaongelmat, sisäilma- ja kosteustekninen tutkimus
◦ Kerrostalojen kellareiden tilojen saneeraukset

Sisäilmatutkimukset

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus pitää sisällään erilaisten sisäilman laatua heikentävien tekijöiden arviointia ja tutkimusta. Rakenteiden ja materiaalien kostumisesta johtuvat mikrobivauriot ovat merkittävin sisäilman laatua heikentävä tekijä. Myös ilmanvaihdon toimintaperiaatteeseen ja itse laitteistoon liittyy riskitekijöitä, jotka selvitetään. Sisäilmatutkimus tehdään aina arvioiden rakennus tai tila kokonaisuutena. Tutkimuskonseptiin kuuluu erilaisten näytteiden ottamista ensisijaisesti rakenteista, epäpuhtaustekijöiden arviointia, ilmanvaihdon toiminnan tarkastelua ja mittaamista sekä eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta syntyvien altistumisolosuhteiden arviointia.
Teemme sisäilmatutkimukset tämän hetken parhaimman tiedon ja taidon mukaan.

Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä

Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä antaa luotettavaa tietoa rakennuksen tämän hetkisestä tilasta ja tulevaisuuden korjaus- ja huoltotoimenpiteistä. Kuntotarkastus perustuu KH 90-00394 mukaiseen menettelyyn. Tilaajan ohje on KH 90-00393 . Menettelyyn kuuluu myös myyjän haastattelu, jonka tavoitteena on, että myyjä kertoo kirjallisesti kaikki tietämänsä historiatiedot rakennuksen kuntoon, korjauksiin ja huoltoon liittyen. Haastattelu tehdään vain kuntotarkastuksen yhteydessä. Voimassa oleva energiatodistus täytyy myös esittää ostajalla asuntokaupan yhteydessä.

PALVELUMME
◦ Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä
◦ Kosteusmittaus asuntokaupan yhteydessä
◦ Yhdistetty energiatodistus ja kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä

Kuntoarviot ja -tutkimukset

Kuntoarvioinneilla selvitetään rakennuksen tai rakennusryhmän tämän hetkinen kunto ja tulevat korjaustarpeet. Kuntoarviota tehdään yleensä rivi- ja kerrostaloihin mutta myös kaikkiin yksityisiin ja julkisiin rakennuksiin.

Kuntotutkimus on yleensä jonkin yksittäisen rakennusosan tarkempi tutkimus. Tutkimukseen sisältyy rakenneavaus ja mahdolliset haitta-aine sekä mikrobitutkimukset. Kuntotutkimukseen voidaan sisällyttää myös sisäilman laadun arviointia erilaisten ilmanäytteiden avulla.

PALVELUMME
◦ Rakennusosien kuntotutkimukset: Julkisivut, parvekkeet, ulkoseinät, sokkeli-/perustusrakenteet, vesikatot, yläpohjat, välipohjat, alapohjat, märkätilat jne.
◦ Rakenneselvitykset
◦ Materiaalianalyysit ja laboratoritutkimukset
◦ Vesivahinkokartoitukset
◦ Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus
◦ Sisäilman laadun selvittäminen
◦ Taloyhtiöiden kuntoarviot
◦ Julkisten rakennusten kuntoarviot
◦ Yksityisten omistamien rakennusten kuntoarviot

Kosteusmittaus ja kuivaukset

Kosteusmittauksella saadaan selville rakenteessa tai ympäristössä oleva vesihöyrypitoisuus. Ja edelleen kosteusmittauksella selvitetään, soveltuuko mainittu vesihöyrypitoisuus ympäristöönsä vaurioittamatta sitä. Kosteusmittauksia tehdään rakenteiden pinnoituksen yhteydessä sekä vesivahinkotapauksissa.

PALVELUMME
◦ Kosteusmittauskartoitus vesivahingon yhteydessä
◦ Kosteusmittaus uusien rakenteiden pinnoitusten yhteydessä
◦ Kosteusmittaus asuntokaupan yhteydessä
◦ Rakenteiden kuivatukset vesivahingon yhteydessä

Lämpökuvaus

Lämpökuvauksella selvitetään lämpövuotoja ja / tai pintojen lämpötiloja erilaisten tarpeiden mukaisesti. Lämpökamerakuvaus on erittäin hyödyllinen tutkimus esimerkiksi rakennuksen ulkovaipan energiakorjauksen suunnittelun pohjaksi.

PALVELUMME
◦ Rakennuksen ulkovaipan lämpökuvaus
◦ Lämpökaapeleiden paikannus
◦ Energiakorjausten suunnittelu

Energiatodistus

Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuuden verrattuna muihin vastaaviin rakennuksiin, kuvaten energiatehokkuutta seitsenportaisella asteikolla A-G. Rakennuksen omistajan on hankittava energiatodistus pätevältä energiatodistuksen laatijalta:
◦ uudisrakennuksen rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai
◦ vanhoilta kiinteistöiltä myytäessä tai vuokrattaessa rakennus tai sen osa
◦ haettaessa energia-avustusta rakennuksen korjaus- ja muutostyön yhteydessä

PALVELUMME

◦ Energiatodistus uudet ja vanhat rakennukset, voimassa 10 vuotta

◦ Energiatodistus asuntokaupan yhteydessä, voimassa 10 vuotta