Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on palvella asiakkaita mahdollisimman korkealuokkaisesti ja saada asiakas tyytyväiseksi. Rakennusteknisten palveluiden laatu on korkealuokkaista ja työntekijät ovat kaikki pätevöityneitä omalla työalueellaan. Yhteistyö olemassa olevien asiakkaiden kanssa on tärkeää ja niiden kautta tulee iso osa työtilauksista.

Entavision arvot, politiikka ja toiminnan periaatteet

Entavision Oy:n toiminta perustuu aina ajantasaisten lakien ja asetusten noudattamiseen. Yrityksemme tarkastelee vuosittain ajantasaiset lait ja asetukset ja tämän tavoitteen ylläpitämiseksi on toimintaorganisaatiossa menettely- ja arviointitavat. Entavision Oy on kotimainen perheyritys, jolla on juuret vahvasti Suomalaisessa perushyvässä.

Entavision Oy:n tavoitteena ja arvoina on tehdä työt mahdollisimman hyvin ja perustuen aina tutkittuun tietoon. Olettamuksien mukaan mitään tutkimusta, valvontaa, lausuntoa tai muuta sellaista ei saa tehdä. Ajantasaisten tietotaitojen ylläpitäminen on jokaisen esimiehen tärkein tehtävä. Esimiehen täytyy myös huolehtia kaikkien työntekijöiden ajantasaisesta kouluttamisesta. Entavision Oy:n kaikki työntekijät ovat hankkineet omaan työhönsä soveltuvan peruskoulutuksen.

Töihin liittyvät laadulliset kriteerit tärkeä osa Entavision Oy:n toiminnan arvoja. Laatu on tilaajan esittämän tavoitetason toteuttamista. Ilman tilaajan esittämää tavoitetasoa ei voida tietää, mihin halutaan pyrkiä. Tämä tilaajan tahtotaso täytyy saada esille ja sitä täytyy peilata lakien ja asetusten minimivaatimuksiin. Silloin kun tilaajan tasovaatimukset täyttävät lakien ja asetusten vaatimukset, me voimme rakentaa sopivan tuotteen ja palvelun. Laadun kehittymistä täytyy seurata koko projektin ajan ja varmistaa siihen pääseminen erilaisten mittausten ja mittareiden avulla.

Entavision Oy on haluttava työyhteisö, johon on helppo tulla ja olla töissä pidempäänkin. Yrityksen mainetta ja brändiä rakennetaan tarkoituksellisesti kiinnostavaksi ja puutteisiin sekä epäkohtiin pureudutaan heti niiden ilmaannuttua. Kaikkien työyhteisössä työskentelevien täytyy ottaa vastuu oman työkentän lisäksi myös yrityksen kokonaiskuvasta. Työntekijöiden keskinäisen tasa-arvon kunnioittaminen on tärkeää. Jokainen työntekijä saa tehdä omalla alueellaan rauhassa töitä parhaaksi katsomallaan otteella, kun tavoite on tiedossa. Työntekijä palkitaan yritykselle tuottamasta taloudellisesta hyödystä.

Entavision Oy tutkii, valvoo, ohjaa aina viimeisimmän tiedon ja taidon mukaan sekä kouluttaa työntekijöitä riippumatta siitä, että on riski tietotaidon ulosviennistä. Ajatuksena on, että tietoa on tänä päivänä niin paljon kaikkien saatavilla, ettei sen pidättäminen omana tietona ei ole pitkällä aikavälillä järkevää. Tiedon kasvattaminen asiantuntijoiden keskuudessa ja jakaminen kentälle on koko meidän korjausrakentamisalamme ydinkysymyksiä saada rakentamisen laatua paranemaan.

Asiakkaat arvostavat välittävää suhtautumista asioiden hoitoon. Kaikki asiakkaan kokemukset ovat aitoja, joihin täytyy keskittyä.