Sisäilmaongelmaisten asuntojen kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun voi saada avustusta 1.1.2020 alkaen.

Avustuksen  myöntää Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA.

Avustus koskee nimenomaan asuinrakennuksiin ja asuntoihin kohdistuvia toimenpiteitä. 

Avustuksen käyttötarkoituksena kosteus- ja mikrobivaurioituneen tai muutoin sisäilmaongelmaisen asuinrakennuksen tai asunnon kuntotutkimuskustannukset ja tällaisen asuinrakennuksen tai asunnon perusparannuksen suunnittelusta aiheutuvat kustannukset.

Jotta perusparannusten suunnittelusta aiheutuneita kustannuksia voitaisiin avustaa, olisi asuinrakennukselle tai asunnolle oltava tehtynä kuntotutkimus.

Avustettavan toimen tulee olla pätevän asiantuntijan tekemä, ja pätevyys tarkistetaan avustuksen myöntämisen yhteydessä. Pätevä kuntotutkija voi olla esimerkiksi rakennusterveysasiantuntija tai kosteusvaurion kuntotutkija. Näin voidaan samalla varmistua tutkimusten ja suunnitelmien riittävästä laatutasosta.

Asiasta voi lukea lisää osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sisailmaongelmaisten-asuntojen-kuntotutkimuksiin-ja-perusparannusten-suunnitteluun-voi-saada-avustusta-vuoden-alusta