Olli Tikkaselle on myönnetty Eurofinsin Rakennusten lämpökuvaaja – sertifikaatti Nro C-26382-25-21.

Vanhojen rakennusten korjaaminen energiataloudellisemmaksi edellyttää kunnollisten ennakkoselvitysten tekemistä. Rakennuksen lämpökuvauksen avulla voidaan rakennukselle määritellä teknisesti ja taloudellisesti järkevät korjaustoimet, joilla saavutetaan parempi energialuokitus. Lämpökuvauksella voidaan myös paikallistaa rakennuksen lämpövuotoja. Sertifioidulla rakennuksen lämpökuvaajalla on riittävä ammattitaito ja ajan tasalla olevat tiedot lämpökuvauksen suorittamiseksi. Kuvaamisen lisäksi hän osaa tulkita kuvia sekä laatia selkeän tulosraportin, avustaa eri osapuolia, sekä ehdottaa korjaustoimenpiteitä.

Tuomas Salmelalle on myönnetty FISE:n Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyys.

Lainsäädäntöön perustuva kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyys on otettu vuonna 2015 osaksi pätevyyksien toteamisjärjestelmää. FISE Oy ylläpitää rekisteriä henkilöistä, joilla on pätevyys eri vaativuusluokkien kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtäviin. Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuutena on huolehtia siitä, että hankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat. Suunnittelijoiden kelpoisuuden arviointi on nyt aiempia vuosia selkeämpää ja yhdenmukaisempaa, kun maankäyttö- ja rakennuslakia on uudistettu säädöksin.